Golden Ticket


The Golden Ticket was a part of the exhibition 
"Macabre Masterpieces" at Sønderborg Castle 
8 April - 23 October 2022.

It is made of 18k gold.

Golden Ticket

I was assigned the challenging and unique task of making 
a toe note which moved me out of my comfort zone both 
design-wise and professionally. My first thought was to make 
a board where you could insert people's name, date of death 
and social security number, and that led me to the way hymn 
boards and letter boards are made.
The beauty of the fact that it can also be reused by 
exchanging the information from person to person,
in a time where great emphasis is placed on sustainability,
appealed to me. In addition, the symbolism of when we have 
to leave here, the last tribute often takes place in the 
church - this is where you say your goodbyes and redeem the 
"ticket to paradise" - The Golden Ticket. The death ticket,
the death board, with the deceased's information.

"Macabre Masterpieces" at Sønderborg Castle 
8 April - 23 October 2022.

Golden Ticket – Dansk

Jeg fik tildelt den udfordrende og aparte opgave at lave en tå-seddel, som i den grad flyttede mig ud af min comfort-zone både designmæssigt og fagligt.
Min første tanke var at lave en tavle hvor man kunne indsætte folks navn, dødsdato og cpr-nr., og det ledte mig til måden hvorpå salmetavler og bogstavtavler er lavet. Det fine i at den også kan genbruges ved at udskifte oplysningerne fra person til person, i en tid hvor der lægges stor vægt på bæredygtighed, tiltalte mig. Derudover symbolikken i at når vi skal afsted herfra, foregår den sidste hyldest ofte i kirken – det er her man tager sin afsked og indløser ”billetten til paradis” – The Golden Ticket. Dødsbilletten, dødstavlen, med afdødes oplysninger.

“Makabre Mesterværker” på Sønderborg Slot 8. April – 23. Oktober 2022.